Informatievideo: studie Integrale Veiligheidskunde

De Thorbecke Academie is het instituut van alle overheidsopleidingen van NHL Stenden Hogeschool. Ik ben gevraagd video’s te maken voor alle opleidingen, zo ook de opleiding Integrale Veiligheidskunde – voltijd. Het is een informatieve video voor toekomstige studenten, waarin ze meer te weten komen over de inhoud van de opleiding.