Idee

Je loopt rond met het idee om een video te laten maken? Dit is het moment om contact te leggen met Tortuga Media!

Wat is het doel van de video? Wat is de doelgroep? Welke boodschap moet er worden overgebracht? Dankzij de ervaring van Tortuga Media (Marina Kamminga) op enerzijds film- en anderzijds economisch/cultureel gebied  worden deze ideeën in samenspraak bijgeschaafd zodat ze voor zowel opdrachtgever als kijker interessant zijn.

In de praktijk blijkt het vaak goed te werken om per e-mail of telefoon de eerste ideeën uit te wisselen. Naar wens kan er natuurlijk ook op locatie worden afgesproken om kennis te maken. Na de eerste kennismaking wordt er een offerte opgemaakt.

Ontwerp

Voordat er daadwerkelijk gefilmd gaat worden, maken we afspraken over de duur van de video, het type (achtergrond)muziek en de stijl van filmen. Zoals gezegd wordt er hierbij altijd rekening gehouden met het profiel van de doelgroep van de video.  Vervolgens wordt er een ontwerp gemaakt dat de grove lijnen van de video omvat; een ontwerp dat aansluit bij de stijl en cultuur van de opdrachtgever evenals het gedrag van de doelgroep.

De meest krachtige video’s ontstaan door impulsen die zich tijdens het filmproces op locatie voordoen. Door naar mensen te luisteren, te kijken naar de artistieke lijnen van een gebouw of de schemering van de zon door een raampartij doen zich vaak de meest originele situaties voor. Het ontwerpproces wordt dus pas afgerond op de dag van opname.

Ontwikkelen

Tortuga Media werkt geheel zelfstandig en brengt eigen apparatuur voor opname van beeld en geluid mee. We filmen in Full HD of indien gewenst in 4K.

Omdat het ontwerp vooraf al in grote lijnen vastgesteld is, wordt er tijdens de opnamedag efficiënt met tijd omgegaan.

Nadat de beelden en/of interviews zijn opgenomen is het tijd om de puzzelstukjes bij elkaar te brengen en in een vloeiend beeldend verhaal te vertellen. Tortuga Media zorgt voor de juiste balans tussen boodschap, ontspanning en emotie. De kijker blijft gedurende de hele video geboeid en wordt meegenomen door een samenspel van muziek, woord en beeld.

Opleveren

Wanneer de video in grote lijnen gemonteerd is, wordt deze online naar de opdrachtgever opgestuurd zodat zij kunnen feedback kunnen geven op het eerste concept.

Vervolgens wordt de feedback verwerkt in een tweede concept. In de meeste gevallen zijn er slechts één of twee correctierondes nodig om tot het gewenste resultaat te komen. Het eindresultaat wordt digitaal naar de opdrachtgever verzonden, zodat hij/zij deze op elk gewenst medium en voor elk gewenst doeleind kan gebruiken.

Wanneer de video in gebruik is genomen hebben we nog een keer contact om te evalueren hoe de video aanslaat bij het publiek en of het project naar wens is verlopen.